Piano og refleksjoner

Blogg med innspillinger fra studio, kirke, stue og musikkrom

Take it with me

                                                     (Fra Blogg 2021: 10. oktober)

Noen ganger trenger en ikke noen annen grunn enn en stemningsfull tolkning av en sang for å dele. Her er den vakre kjærlighetssangen "Take it with me", opprinnelig sunget av Tom Waits, men her med Kristine i et enkelt opptak fra en konsert i foajéen på kulturhuset Bølgen i Larvik for noen år siden. Jeg spilte til henne, og Rolf Jansson har laget den vakre illustrasjonen.

OM DENNE BLOGGEN:

Siden 2017 har jeg med ujevne mellomrom lagt ut enkle pianobaserte innspillinger, ledsaget av små refleksjoner og ofte med noen av Rolf Janssons fantastiske tegninger. Fram til august 2020 ble de lagt på nettstedet til Stallenkirka i Horten, og nå legges de ut her, på denne bloggen. Alle innspillingene og refleksjonene i 2020 og seinere er lagt i "Blogg 2020" og "Blogg 2021", 

På denne siden ("Forsiden) legges en utvalgt blogg samt generell informasjon. Du er velkommen til å lytte og lese, hvis du har lyst!

Hilsen Øyvind

Foto av hender og tangenter: Svein Thorkildsen. Øvrige foto på sidene er egne, hvis ikke noe annet er angitt. Se forøvrig detaljer i tekst for hver innspilling