Blogg 2022

Vi skal snart feire pinse, høytiden som mange ikke lenger vet hva er for noe. Vi kaller den "kirkens fødselsdag", til minne om når disiplene mottok Den hellige ånd - den litt mystiske tredje personen i guddommen. Han som Jesus hadde fortalt dem om, som skulle lede kirken og alle som tror til en stadig større del av sannheten, som...

Livet har tider som er mørke. Tider hvor håpløshet og tungsinn vil trenge inn i vårt liv. Slik må det ha vært for kvinnene nær Jesus da de så han døde, og at han ble lagt i graven (Luk. 23, 56). Allikevel gikk de og laget i stand velluktende oljer og salver for å salve den døde kroppen slik skikken...

"Billig nåde"; et uttrykk om en lettvinn bønn til Gud om tilgivelse mens livet fortsetter som før. Men "billig nåde", finnes den? Nåden er jo hos Gud, ikke hos oss. Da kan den vel ikke være billig...? Hvis vi på en eller annen måte vender oss til ham, er nåden alltid større enn oss. Og hvis vi ikke gjør det, er den allikevel større.......

En god Gud?

06.02.2022

Hvordan kan Gud være god? Hvorfor griper han ikke inn? Dette spørsmålet blir vi utfordret av, med henvisning til alle grusomheter som skjer rundt oss. Jeg har ikke noe fullstendig svar, men etter som årene går i mitt eget liv øker fornemmelsen og erfaringen av en uendelig god Gud, med genuin interesse for meg, og alle mennesker. Men først og...