Piano og refleksjoner

Blogg 2022

Sendebudet

20.12.2022

Så er tiden her igjen! Sendebudet kommer i hast midt inn i vår sekulære hverdag. Hvis vi faller til ro, kan vi høre: Fortellingen om en fattigslig fødsel i en stall for over 2000 år siden, barnet som vokser opp og blir frelser for alle mennesker. Hans skjøre fødsel speiler at det som har sin rot i ham, er lik...

November sang

11.11.2022

Det er mørkt, guffent og vått. Verden rundt oss er preget av usikkerhet og krig. Men alt er aldri bare mørkt! Lyset er der. Vi kan se det og sette ord på det...til noen som trenger det!

Tonen

13.10.2022

Jeg har vokst opp i, og er fortsatt del av en kristen forsamling. Slike miljøer er under press i dagens samfunn. Ofte med god grunn. De siste årene har vi hørt mennesker som har fortalt sin historie om sår de er påført på grunn av åndelige overgrep fra mennesker som har plassert seg selv litt for mye i Guds sted....

Som vinden...

24.08.2022

Jeg prøver å gripe deg med tanken,
men det glipper.....
Jeg prøver å holde deg fast med forstanden,
men det er som du forsvinner.....
som vinden....
Jeg søker stillstand, harmoni og ro
...da som en stille hvisken:
kast deg ut på ditt sennepskorn av tro
...og dypt der inne, som en uforklarlig visshet:...

Jeg tenker at troen på Gud må være rotfestet i noe som er reelt, noe som holder i livets skiftende hendelser og omstendigheter. Samtidig må den gå dypere enn å tro på en slags vaktmester som fikser opp i hverdagens store og små problemer, og større enn troen på en mirakelmann som av og til gjør blendende under. Det må...

Et møte

04.06.2022

Den danske journalisten Charlotte Rørth, kjent for sin kritiske journalistikk, var ikke opptatt av kristen tro. På en reise i Spania søkte hun stillhet i en middelalderkirke i Úbeda, ­Andalucia. Der så hun Jesus helt uventet stå foran henne. Hun bare visste at det var ham. Hele hennes livsholdning ble forandret nærmest fra det øyeblikket til det...

Vi skal snart feire pinse, høytiden som mange ikke lenger vet hva er for noe. Vi kaller den "kirkens fødselsdag", til minne om når disiplene mottok Den hellige ånd - den litt mystiske tredje personen i guddommen. Han som Jesus hadde fortalt dem om, som skulle lede kirken og alle som tror til en stadig større del av sannheten, som...

Livet har tider som er mørke. Tider hvor håpløshet og tungsinn vil trenge inn i vårt liv. Slik må det ha vært for kvinnene nær Jesus da de så han døde, og at han ble lagt i graven (Luk. 23, 56). Allikevel gikk de og laget i stand velluktende oljer og salver for å salve den døde kroppen slik skikken...

"Billig nåde"; et uttrykk om en lettvinn bønn til Gud om tilgivelse mens livet fortsetter som før. Men "billig nåde", finnes den? Nåden er jo hos Gud, ikke hos oss. Da kan den vel ikke være billig...? Hvis vi på en eller annen måte vender oss til ham, er nåden alltid større enn oss. Og hvis vi ikke gjør det, er den allikevel større.......

En god Gud?

06.02.2022

Hvordan kan Gud være god? Hvorfor griper han ikke inn? Dette spørsmålet blir vi utfordret av, med henvisning til alle grusomheter som skjer rundt oss. Jeg har ikke noe fullstendig svar, men etter som årene går i mitt eget liv øker fornemmelsen og erfaringen av en uendelig god Gud, med genuin interesse for meg, og alle mennesker. Men først og...