Piano og refleksjoner

Blogg med refleksjoner fra 2020

Vi går forsiktig inn til den gode natten... (Ingen krefter til å motstå er jeg redd).

Guds fred

16.10.2020

Den over tre tusen år gamle velsignelsen lyder fortsatt fra ulike kirker over hele Norge hver eneste søndag; også hos oss i Kirka i Stallen:HERREN velsigne deg og bevare deg! HERREN la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! HERREN løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred! (4. Mos. 6, 24 - 26, N11 BM)...

Jeg lyttet til Matteus pasjonen av Bach på øret mens jeg pusset vinduer ved påsketider i år, og ble fascinert av at melodien til salmen "Velt alle dine veier" ble sunget som en vakker, flerstemt koral flere ganger. Den kommer som enkle, små intermezzo, midt i all den mektige musikken og sangen. Jeg regnet det som en selvfølge at Bach...

Livet skal vel helst være ekstraordinært. Jeg bør realisere meg selv, bli synlig, gjøre saker jeg aldri har gjort tidligere, før jeg dør......Nei, så velger jeg å glemme alt dette, la det gå! Jeg finner skatten midt i hverdagen, i hverdagsrytmen, i det daglige arbeidet, i gleden over kunst, i å være den rette for min nærmeste, i å bli...

The song of sadness comes over me The world disappears for one second One weak hand reaching for it's life One desperate mouth screaming For everything that hasn't been done

Det skjulte

01.09.2020

Jeg tror at livet her og nå, i en hvilken som helst livsfase, er et fullverdig liv. Gud lar oss leve ut vårt fulle potensiale, selv om vi skulle komme litt seint ut på banen.

Tankestrek

23.08.2020

Jeg har passert halvveis fra seksti til sytti , og jeg kjenner på en bevissthet om at jeg befinner meg på en slags oppløpsside. Jeg har også fått noe erfaring av at god helse ikke er en selvfølge.