Piano og refleksjoner

Innspillinger fra studio, kirke, stue og musikkrom

Seinsommer

25. juni 2021

Illustrasjon: Rolf Jansson

Musikk og tekst: Øyvind Sundberg

(Spilt inn i juni 2021)

Livets faser karakteriseres ofte ved årstider. Min egen livsfase nå, tenker jeg på som seinsommer. Det kan være en veldig fin tid. Jeg tenker at jeg nå, på mange måter, opplever mine fineste år. Samtidig er det et innslag av vemod. Livet er skjørt. Jeg er pensjonert fra jobben jeg hadde i mer enn 30 år, og har mer tid til rådighet enn før. Men, etter som årene går, har jeg også mindre tid. Derfor er det minst like viktig som tidligere i livet å bruke tiden rett.

Jeg ønsker å leve på en måte som gjør meg åpen for nye impulser. Samtidig skal jeg nøste litt tråder fra årene som har gått, finne ut hva livet så langt har lært meg er viktig, og holde fast på det videre.

Øyvind

Jeg skjønte at alt Gud gjør, står gjennom alle tider. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. Gud har gjort det slik for at menneskene skal ha ærefrykt for ham. Det som skjer, har skjedd før, og det som skal hende, har også hendt. Gud søker opp igjen det som forsvant.

(Forkynneren 3, 14-15)OM DENNE NETTSIDEN:

Siden 2017 har jeg med ujevne mellomrom lagt ut enkle pianobaserte innspillinger, ledsaget av små refleksjoner og noen av Rolf Jansons fantastiske tegninger. Fram til august 2020 ble de lagt på nettstedet til Stallenkirka i Horten, og nå legges de ut her, på mitt eget nettsted.  Alle innspillingene og refleksjonene i 2020 og seinere er lagt i "Blogg 2020" og "Blogg 2021", og den  aller nyeste er lagt ut øverst på "Forside" (denne siden). Du er velkommen til å lytte og lese, hvis du har lyst!

Hilsen Øyvind

Foto av hender og tangenter: Svein Thorkildsen. Øvrige foto på sidene er egne, hvis ikke noe annet er angitt. Se forøvrig detaljer i tekst for hver innspilling