Piano og refleksjoner

Innspillinger fra studio, kirke, stue og musikkrom

Alt som er bra

Gi det grobunn og vekst!

Illustrasjon: Rolf Jansson

Takst og musikk: Øyvind Sundberg

Spilt inn hjemme i april 2021.

Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det!  (Paulus brev til Filipperne 4,8)


I den første delen av pandemien var det mange barn som tegnet regnbuetegninger med påskriften "Alt blir bra!". Det varmet hjertene våre, men strengt tatt vet vi jo at det ikke er helt sant. Vi håper og tror at vi går mot mer og mer "normale" tider i løpet av sommeren, men det er flere rundt oss som har opplevd tap det kan ta lang tid å komme over. Noen har mistet en av sine nærmeste, andre har lidd store økonomiske tap. Vender vi blikket ut av Norge, opplever både India og Brasil katastrofetilstander akkurat nå. Her dør en mengde mennesker, både unge og gamle, hver dag fordi akuttberedskap og sykehuskapasitet er fullstendig sprengt.

Om ikke alt blir bra, har pandemien hjulpet oss til å forstå og skjønne bedre alt som er bra, for eksempel:

Her i Norge har vi sett at vi har en regjering og et storting som setter liv og helse først. Helsefaglige myndigheter har, så langt jeg kan forstå, vært åpne og informert om usikkerheter, vurderinger og mulige bivirkninger av vaksiner.

Vi har forstått bedre enn noen gang hvor viktige vi er for hverandre, og hvor stor verdien av sosialt fellesskap er.

De rike land ser nå i større og større grad ut til å innse at vi må løse en krise som dette i fellesskap, og må legge til rette for at fattige land også vil få de nødvendige ressursene til vaksiner og medisinsk utstyr. "Pandemien er ikke over før den er over i alle land" er et utsagn som nå begynner å komme fra de rike lands ledere.

..og

For kort tid siden våknet vi opp til den uventede, men gledelige nyheten fra USA at politimannen som drepte George Floyd ble dømt av en enstemmig jury..

Selv ønsker jeg å forsøke å gi mitt lille bidrag til at det som er bra skal få grobunn og videre vekst......

Øyvind

PS:...og jeg fikk første vaksinedose i forrige uke!😊

OM DENNE NETTSIDEN:

Siden 2017 har jeg med ujevne mellomrom lagt ut enkle pianobaserte innspillinger, ledsaget av små refleksjoner og noen av Rolf Jansons fantastiske tegninger. Fram til august 2020 ble de lagt på nettstedet til Stallenkirka i Horten, og nå legges de ut her, på mitt eget nettsted.  Alle innspillingene og refleksjonene i 2020 og seinere er lagt i "Blogg 2020" og "Blogg 2021", og den  aller nyeste er lagt ut øverst på "Forside" (denne siden). Du er velkommen til å lytte og lese, hvis du har lyst!

Hilsen Øyvind

Foto av hender og tangenter: Svein Thorkildsen. Øvrige foto på sidene er egne, hvis ikke noe annet er angitt. Se forøvrig detaljer i tekst for hver innspilling