Piano og refleksjoner

Blogg med innspillinger fra studio, kirke, stue og musikkrom

Om denne bloggen

Siden 2017 har jeg med ujevne mellomrom lagt ut enkle, pianobaserte innspillinger, ledsaget av små refleksjoner og ofte med en av Rolf Janssons fantastiske tegninger. Fram til august 2020 ble de lagt på nettstedet til Stallenkirka i Horten, hvor jeg har vært med siden vi flyttet til Horten i 1983. Nå legges de ut her. Alle innspillingene og refleksjonene i 2020 og seinere legges i årlige bloggseksjoner (se oversikt over faner i menyen øverst). Trykk på bildet for hver blogg, så kommer både full tekst og nedlasting av musikkfil opp.

Du er velkommen til å lytte og lese hvis du har lyst. Hvis du vil ha en e-post når det legges ut nye refleksjoner, så send inn kontaktskjemaet under fanen Kontakt

Øyvind

Foto av hender og tangenter: Svein Thorkildsen. Illustrasjon ovenfor: Rolf Jansson. Øvrige foto på sidene er egne, hvis ikke annet er angitt. Se forøvrig referanser i hver blogg.