Piano og refleksjoner

Innspillinger fra studio, kirke, stue og musikkrom

Melodier fra bedehuset

Nåde strømmer fra korset ned

Mange av de gamle sangene fra bedehuset bærer med seg levd liv med prøvet og hengiven tro. De er uvurderlige musikalske og poetiske fotavtrykk, en skatt både for samtiden og ettertiden. For oss som har vokst opp med en del av disse sangene, vekker de minner, stemninger, atmosfære og følelser på godt og vondt.

Her er et forsøk på å skildre den melodiske stemningen i sangen som på norsk har fått tittelen "Nåde strømmer fra korset ned". 

Nåde strømmer fra korset ned , dyp som havet med stille fred . Nok for tid og for evighet, nåde nok for meg

Illustrasjon: Svein Thorkildsen             Spilt inn på pianoet i stua hjemme, februar 2021

Sangen er skrevet av Edwin Othello Excell i 1905, en amerikansk komponist og tekstforfatter som levde fra 1851 til 1921. Den ble oversatt til norsk av Thomas Ball Barratt, pinsebevegelsens grunnlegger i Norge.

OM DENNE NETTSIDEN:

Siden 2017 har jeg med ujevne mellomrom lagt ut enkle pianobaserte innspillinger, ledsaget av små refleksjoner og noen av Rolf Jansons fantastiske tegninger. Fram til august 2020 ble de lagt på nettstedet til Stallenkirka i Horten, og nå legges de ut her, på mitt eget nettsted.  Alle innspillingene og refleksjonene i 2020 og seinere er lagt i "Blogg 2020" og "Blogg 2021", og den  aller nyeste er lagt ut øverst på "Forside" (denne siden). Du er velkommen til å lytte og lese, hvis du har lyst!

Hilsen Øyvind

Foto av hender og tangenter: Svein Thorkildsen. Øvrige foto på sidene er egne, hvis ikke noe annet er angitt. Se forøvrig detaljer i tekst for hver innspilling