Piano og refleksjoner

Innspillinger fra studio, kirke, stue og musikkrom

Du kjenner meg

Inn til det innerste......

En del av veien ut i friheten fra mørke, tankespinn, redsel for egne tanker: Troen på at en kjenner meg til bunns, ingenting er skjult...

Jesus Du kjenner meg, inn til det innerste så kjenner Du meg

Du vet om meg, ingen avkrok, ingen tanke er skjult for Deg

Og dypt der inne, finnes kilden med vann

som renser og fyller med liv

Jesus, Du kjenner meg, inn til det innerste så kjenner Du meg

Du vet om meg, intet mørke eller lys er skjult for Deg

Jeg slipper taket, lar strømmen av vann

renne fritt, renne fritt i mitt liv. kjenner meg

Illustrasjon: Rolf Jansson

Tekst, melodi, piano, sample bass: Øyvind Sundberg

Spilt inn i mars 2021.

OM DENNE NETTSIDEN:

Siden 2017 har jeg med ujevne mellomrom lagt ut enkle pianobaserte innspillinger, ledsaget av små refleksjoner og noen av Rolf Jansons fantastiske tegninger. Fram til august 2020 ble de lagt på nettstedet til Stallenkirka i Horten, og nå legges de ut her, på mitt eget nettsted.  Alle innspillingene og refleksjonene i 2020 og seinere er lagt i "Blogg 2020" og "Blogg 2021", og den  aller nyeste er lagt ut øverst på "Forside" (denne siden). Du er velkommen til å lytte og lese, hvis du har lyst!

Hilsen Øyvind

Foto av hender og tangenter: Svein Thorkildsen. Øvrige foto på sidene er egne, hvis ikke noe annet er angitt. Se forøvrig detaljer i tekst for hver innspilling