Den gode natten

01.11.2020

(Allehelgens dag)

Vi går forsiktig inn til den gode natten... (Ingen krefter til å motstå er jeg redd).

Illustrasjon og tekst: Rolf Jansson (omskriving og tilsvar til Dylan Thomas dikt "Do not go gentle into that good night"........)

Musikk: Øyvind Sundberg (tatt opp i stua hjemme)