Velt alle dine veier

28.09.2020

Jeg lyttet til Matteus pasjonen av Bach på øret mens jeg pusset vinduer ved påsketider i år, og ble fascinert av at melodien til salmen "Velt alle dine veier" ble sunget som en vakker, flerstemt koral flere ganger. Den kommer som enkle, små intermezzo, midt i all den mektige musikken og sangen. Jeg regnet det som en selvfølge at Bach har komponert koralen, men det har han ikke! Melodien er komponert av Hans Leo Hassler, en tysk organist som levde fra 1564 til 1612. Det er noen tiår før Johan Sebastian Bach ble født, i 1685. Tyskeren Paul Gerhardt brukte melodien før Bach. Det var han som skrev en salmetekst til den i 1653, salmen som ble oversatt av Landstad i 1861.

Melodien er veldig vakker. Den har inspirert Bach til å tilpasse og bruke den i to av sine verker, og Paul Gerhardt til å skrive salmeteksten som på norsk har blitt til "Velt alle dine veier". Det er en salme med mange vers, men inspirasjonen til - og essensen av teksten er gitt i Salme 37,5 (N11BM): "Legg din vei i HERRENS hånd! Stol på ham, så griper han inn." Jeg må innrømme at å leve helt etter dette, er ikke noe jeg klarer uten videre. I løpet av livet har jeg allikevel erfart noe av sannheten i salmeverset. Og når jeg fanger inn den fredfulle melodien og spiller den, er det som om jeg kan ane Guds frelserhånd strekke seg gjennom århundrene, like fram til oss moderne mennesker i dag.....  

Illustrasjon: Rolf Jansson

Tekst: Øyvind sundberg

Melodi: Hans Leo Hassler (1601)

Piano (August Förster pianoet hjemme), samplet bass og mini orgel: Øyvind Sundberg