Guds fred

16.10.2020
  • Den over tre tusen år gamle velsignelsen lyder fortsatt fra ulike kirker over hele Norge hver eneste søndag; også hos oss i Kirka i Stallen:

    HERREN velsigne deg og bevare deg! HERREN la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! HERREN løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred! (4. Mos. 6, 24 - 26, N11 BM)

Illustrasjon: Rolf Jansson

Tekst og musikk: Øyvind Sundberg

Opprinnelig spilt inn på Kawai G10 flygelet i Arken (nå i Stallen) i juni 2017, og lagt ut på Arkens nettside. Opptaket er supplert med samplet bass (Yamaha el piano) i oktober 2020.