Hans nåde gir meg liv

07.07.2022

Jeg tenker at troen på Gud må være rotfestet i noe som er reelt, noe som holder i livets skiftende hendelser og omstendigheter. Samtidig må den gå dypere enn å tro på en slags vaktmester som fikser opp i hverdagens store og små problemer, og større enn troen på en mirakelmann som av og til gjør blendende under. Det må være en tro som holder gjennom livet - og inn i døden, som holder selv om om jeg ikke får de svarene jeg ønsker. Troen på en kjærlig Gud som elsker meg, selv om jeg ikke er i stand til å elske tilbake....

Illustrasjon: Rolf Jansson

Tekster og musikk: Øyvind Sundberg

Teksten nedenfor er skrevet for litt over 25 år siden til melodien spilt her. Den ble skrevet i forbindelse med at en dame i femtiårene i menigheten vår, kjempet med kreft og døde.

En ensom bror
En kamp så stor
Hør Herrens Ord
Eller en hær
som kjenner Gud er nær
Hør Herrens Ord:
Salig er den som tror
Som i sitt hjerte tror Hans Ord
I sorgens kamp, rundt gledens bord
Salig er den som tror

Ved kildevann
I ørkensand
Hør Herrens Ord
I livets vår
eller når dødens krefter rår
Hør Herrens ord:
Salig er den som tror
Som i sitt hjerte tror Hans Ord
I sorgens kamp, rundt gledens bord
Salig er den som tror

Hellig, Hellig er Han som er vår Gud
Hellig, Hellig er Han som er vår Gud,
Vår Gud

Han er stor, Han er stor
Han er Hellig, Evig, Gud
og Hans kraft varer til evig tid
Hans nåde gir meg liv
Hans nåde gir meg liv

Hans nåde gir meg kraft og mot og liv
Hans nåde gir meg liv
Hans nåde gir meg liv
En kilde full av kraft og mot og liv

Hvis du vil motta melding på e-post når det legges ut nye refleksjoner, kan du fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor: