Introvert, og den daglige, lille kampen

07.09.2021

Illustrasjon: Tegnet av barnebarnet mitt Anni, når hun var på besøk

Musikk: Øyvind Sundberg (spilt inn i august 2021)

Jeg er introvert. Det fikk jeg bekreftet i en slags personlighetsanalyse som ble utført i en sammenheng med jobben et par måneder før jeg ble pensjonert. Jeg var lengst inne på introvertskalaen av dem i gruppen som ble testet sammen med meg! Tanken var å bruke disse analysene som hjelp til å bedre forstå hverandre, og dermed få et bedre arbeid i team. Jeg fikk aldri anledning til å bruke analysen til noe annet enn å lære litt mer om meg selv.

Å være introvert er ikke det samme som å være asosial og einstøing. Det forteller noe om hvor jeg henter energien fra. Den typisk ekstroverte personen henter energi sammen med andre. Når samtalen og diskusjonen går som høyest, kommer den ekstroverte mer og mer på gli og får gode idéer. Vi introverte har behov for, som politimester Bastian, å skrive ned i boken vår, gå hjem og tenke nøye gjennom saken.

Ofte blir det dessverre med tanken.....

Det er helt essensielt å legge kropp til det en har inne i seg. Akkurat som et kunstverk ikke blir virkelig og tilgjengelig før kunstneren har fått inspirasjonen innenfra synliggjort fysisk på en eller annen måte, blir ikke tankene våre tilgjengelig for andre før vi deler dem. Dette er jo selvsagt....? Ja, men ikke bestandig like lett å praktisere for alle. Vi som er inne på den introverte skalaen har imidlertid like stort ansvar som alle andre for å bruke munnen i tillegg til tanke og hjerte. Munnen får heller komme litt seinere enn tankene, hvis det er nødvendig.....

Øyvind