Jesu bønn for Simon Peter

09.04.2020

Her er en instrumentalversjon av en sang vi av og til bruker ved påsketider. Melodien er bluesinspirert og ispedd et par mollakkorder. Sangteksten er hentet fra beretningen i evangeliene om Jesu ord til Simon Peter under påskemåltidet på skjærtorsdag, og til de tre nærmeste disiplene når han ber dem våke med ham under hans kamp i Getsemane:

//: Våk og be

for at dere ikke skal komme i fristelse ://

Våk og be

Våk og be

Simon!

Satan krevde å få dere i sin makt

Å, Simon!

for å sikte dere som hvete

Men jeg ba for deg Simon

At din tro ikke skulle svikte

Midt innfor Jesu dramatiske kamp, som ble så intens at svetten hans ble til blod; så ba han for Peter! Han visste at den overmodige Peter ville svikte når det gjaldt, og at han ville gå inn i håpløshet og mørke. Når han stod framfor Peter etter oppstandelsen og spør: "Elsker du meg?", aner vi hva Jesus ba for ham om, og hva han mente: At han skulle gå ut av mørket Satan, anklageren, ville holde ham i, og ta imot Jesu uendelige nåde og kjærlighet.

Øyvind

Illustrasjon: Rolf Jansson

Tekst: Øyvind Sundberg

Musikk: Øyvind Sundberg

Spilt inn hjemme i mars 2020 på pianoet i stua (80 talls August Förster). Mini orgel og samplet bass fra el piano er lagt til og mikset på musikkrommet.