Lovsang

24.05.2021

Hold fast på lovsangen gjennom livets skiftende omstendigheter. Det vil spire.....!

Du har gitt meg livets ånde Gud

Jeg er fri, du har løst meg ut!

Jeg er helt omsluttet av Din Ånd

Takk min Store Gud, Du har frelst meg

Takk min Store Gud, du har frelst meg

Ja takk min store Gud

for at Du Rakk ut Din Hånd

Illustrasjon: Rolf Jansson

Tekst og musikk: Øyvind Sundberg

Spilt inn i mai 2021