Tonen

13.10.2022

Jeg har vokst opp i, og er fortsatt del av en kristen forsamling. Slike miljøer er under press i dagens samfunn. Ofte med god grunn. De siste årene har vi hørt mennesker som har fortalt sin historie om sår de er påført på grunn av åndelige overgrep fra mennesker som har plassert seg selv litt for mye i Guds sted. Dypest sett tror jeg slike sår dreier seg om å miste seg selv i redselen for ikke å tilfredsstille Gud og fellesskapet.

Slik var det også på Jesu tid. De religiøse lederne hadde stor makt, og de påla folket mange byrdefulle krav for at Gud (og de selv) skulle bli tilfredsstilt. Slikt klemmer livet ut av oss, i dag som den gang. Jeg tror det var bakgrunnen for Jesu ord "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile."

Min egen erfaring fra et helt liv i bedehus og kirker bærer med seg både mørke og lyse opplevelser. Men gjennom alt trenger det gjennom en tone jeg ikke finner andre steder, og som gjør at jeg aldri kan forlate stedet der han har sagt han vil være til stede. Tonen som bærer med seg en atmosfære av...hvile.

Øyvind

Matt. 11, 28-30: "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett."

Illustrasjon: Rolf Jansson
Tekst og musikk: Øyvind Sundberg 

Hvis du vil motta melding på e-post når det legges ut nye refleksjoner, kan du fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor: