Nærmere.....

15.01.2023

I vårt strev etter å komme nærmere Gud, kan vi stå i fare for å miste ham av syne.

Geir Gundersen, tidligere leder av Blåkors i Norge og en mann med lang tros- og livserfaring, ble intervjuet av Vårt Land nylig. Her sier han noe som jeg tenker er veldig sant, enkelt og vanskelig på en gang:

"Du kan ikkje møte Gud på nokon annan måte enn gjennom det som hender i livet ditt. Og du kan ikkje komme nærmare Gud utan å komme nærmare det som verkeleg hender i livet ditt. Alt det som fjernar deg frå det som hender i livet ditt, det som hindrar nærvær, vil også fjerne deg frå Gud."

Illustrasjon: Rolf Jansson
Tekst og musikk: Øyvind Sundberg

Melodi: Skrevet av Lowell Mason i 1856 til salmeteksten "Nearer my God to Thee" som ble skrevet av britiske Sarah F. Adams i 1840. På norsk heter sangen "Nærmere deg min Gud" i en oversettelse av Gustav Jensen i 1915.

Hvis du vil motta melding på e-post når det legges ut nye refleksjoner, kan du fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor: