Tankestrek

23.08.2020

Jeg har passert halvveis fra seksti til sytti , og jeg kjenner på en bevissthet om at jeg befinner meg på en slags oppløpsside. Jeg har også fått noe erfaring av at god helse ikke er en selvfølge.

Gjennom livet er det lett for enhver å bli en kasteball i aktiviteter en ikke brenner for. Noen ganger må en derfor sette en tankestrek i livet og justere kursen. Jeg har selv satt en tankestrek med fokus på mine gjenværende år, hvilke prioriteringer jeg ønsker å gjøre.

Komposisjon: Øyvind Sundberg (spilt inn stua hjemme på vårt August Förster åttitalls piano)